Gmina Kunice

Herb Gminy Kunice

 

Herb Gminy Kunice został ukształtowany w tarczy ozdobnej  - kartuszu , którego to forma określona w  kamieniu , jest ukazana w prawej  części profilowanego gotyckiego obramienia portalu z drzwiami wejściowymi  do kruchty - przy północnej elewacji gotyckiego kościoła w Rosochatej .W kartuszu jest wpisane poprzez odkucie w kamieniu godło znane swą   formą /wizerunkiem , obrazem / jeszcze  w średniowieczu i jest wpisane jako herb wspólny dla narodów Polskiego i Niemieckiego . W Polsce znane jest  to godło pod nazwą Kotwic  /Kotwicz/ i Niesiecki  wyprowadza ten herb jako napływowy od narodów niemiecko- języcznych - poprzez  Śląsk - do Polski. J.Szymański w swym herbarzu   - tylko określa ten herb.

Ta forma odkuta w kamieniu jest ze wszystkich wszech miar zasługująca na stworzenie kanwy dla kształtowania herbu Gminy Kunice . Oczywiście w wielu kościołach na terenie gminy znajduje się nad podziw wiele herbów  we wnętrzach i przy nagrobkach omawianych także we współczesnych polskich herbarzach /s.Górzyński i  J.Kochanowski -  Herby  Szlachty  Polskiej /  jednak , że są to elementy reminiscencyjne - gdy herb Kotwic jest także wspólny rodowi Porschitz - co ma poważne znaczenie przy określaniu pewnych kręgów kulturowych - tak ważnych dla dzisiejszego  obszaru  gminy .

Szukając dalej , mogę powołać się na pracę T.Kazaczowskiego /Kościoły Parafialne na Śląsku w XIII wieku wydane przez IHA,STPW - Wrocław / --  która to praca wskazuje na dwa najstarsze obiekty w obszarze dzisiejszej Gminy Kunice.  Są to - w Bieniowicach kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny - lecz pierwotna budowla jest nieznana .

Następny obiekt przebudowany u końca XIX wieku .Dzisiejsza budowla ceglana z końca XIX wieku  zawiera w sobie  nieoczekiwane kamienne elementy . Za głównym ołtarzem piękna , rzeźbiona w kamieniu płyta schyłkowego  gotyku - natomiast w dwóch magazynkach po obu stronach kruchty u wejścia do kościoła /z wejściami od nawy bocznej/ - piękne późnorenesansowe nagrobki  męża , niewiasty i dziecka - opatrzone zespołem herbów . Jest to chyba to co pozostało z dawnego budynku kościoła bieniowickiego .      
Wiemy , że lokacja wsi BYNOWYC na prawie niemieckim nastąpiła w 1279 roku na obszarze 40 łanów /SR,nr1618/.
Wiemy , że w roku 1292 Henryk darowuje rycerzowi THEMO wieś Bynowiz koło Legnicy z sołectwem i prawem patronatu kościoła /SR , nr 2242/.H.LUTSCH datuje średniowieczną budowlę kościoła na wiek piętnasty . Ale to nie materiał dla herbu gminy ...


Istnieje natomiast bardzo piękny kościół we wsi Spalona z wieżą w konstrukcji z drewna - o pięknym wnętrzu ze sztukateriami odwzorowującymi także herby / w tym herb rodu Rothkirche występujący zarówno w Chojnowie w gminie  - w miejscowości Niedźwiedzice jak i w tryptyku  - w skrzydle - zwanym bernardyńskim , z Wrocławia  -  dziś zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie .Kościół w Spalonej jest poświadczony już w 1287 roku /SR, - nr 2003/ - z tym , że pierwotna budowla tego kościoła jest nieznana , natomiast H.Lutsch określa średniowieczny  kościół jako późnogotycki./ - H.Lutsch , III, s.261/. Także inne jest jego dzisiejsze  wezwanie ... --- .Pierwszy  kościół był pod wezwaniem świętej Jadwigi - księżnej śląskiej żony jednego z największych Piastów na Śląsku  - Henryka I Brodatego  - a matki Henryka II Pobożnego /poległego w 1241 roku pod Legnicą w walce z Mongołami /.

I tu jakby naturalnym działaniem jest kształtowanie koncepcji wprowadzenia wizerunku Św. Jadwigi do herbu gminy . Najwcześniejszy i niemal rodzimy - to przedstawienie Jadwigi z Kodeksu Lubińskiego fundacji  księcia  legnicko - brzeskiego Ludwika I , który to w połowie czternastego   wieku pisał na przedmieściu  Lubina -  Mikołaj Pruzio. I ten wizerunek został przyjęty przez Radę i Zarząd Gminy Kunice .
Tak więc herb Gminy Kunice powstał w kartuszu ze wsi Rosochata - umieszczonym na naczelnym miejscu - w północnej elewacji .  Kartusz ten - tarcza - została podzielona w słup / co znaczy przedzielona pionowo przez pół/. Pola tarczy rozpatrujemy stojąc za tarczą i z tej pozycji co jest po prawej stronie /lewej dla stojącego przed   tarczą/ - jest w prawym polu tarczy a co jest po lewej stronie stojąc za tarczą /prawej stojąc przed tarczą/ - jest w lewym polu tarczy .
Podział tarczy w słup powoduje podzielenie tarczy na dwa pola .
W prawy polu tarczy barwy złota znajduje się postać św. Jadwigi w sukni  w barwach zieleni , czerwieni , błękitu, z ozdobami w sukni złotymi i twarzy i rękach barwy cielistej. Z aureolą wykreśloną złoto - czerwonym ornamentem . W rękach księżna trzyma figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem - w lewej , natomiast w ręce prawej mszalik wraz z koralami różańca . Różaniec jest w barwie złota. Bose stopy świętej są także barwy cielistej a spodnia suknia jest w barwie srebra .
W lewym polu tarczy barwy błękitu  , pas srebrny w połowie dzieli /oddziela/ pola tarczy górne od dolnego . W dolnym błękitnym - znajduje się srebrne zwierzątko  rybopodobne , przegięte - płynąc ku górze . Wprowadzenie w układ starego herbu barw błękitu i srebra jest nawiązaniem do wód znajdujących się na obszarze dzisiejszej Gminy Kunice. Wprowadzenie rybopodobnego stworzonka jest tym samym odniesieniem.


FLAGA GMINY KUNICE

alt

Barwy złota i srebrna są o połowę węższe od barwy niebieskiej. Jesli flaga jest na tle - barwa złota jest zawsze po stronie pawej. Jeżeli flaga jest przy drzewcu to zawsze przy drzewcu jest barwa złota, następnie dwukrotnie szerszy pas pionowy niebieski i kończy płachtę flagi pionowy pas srebra o szerokości pasa złota.
 

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHerb Gminy Kunice - JPG3204 kB