Gmina Kunice

Aktualności

28
marca

Dotyczy dodatkowych kursów komunikacji autobusowej na linii nr 23 relacji Legnica Rosochata Jaśkowice Legnickie - Piotrówek.


W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Kunice informuję, że w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z Gminą Miejska Legnica w sprawie rozszerzenia połączeń autobusowych linii 23 na odcinku Legnica - Rosochata. Przedstawiciele Gminy Miejskiej w Legnicy zadeklarowali, że w najbliższych dniach. udzielą wiążącej informacji o możliwości zwiększenia częstotliwości połączeń autobusowych na tej linii.
28
marca

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019

akcyjna 2019
28
marca

Informacja dla organizacji pozarządowych

Przypominamy, że  do dnia 29.03.2019 r.  w ramach Otwartego Konkursu Ofert, organizacje pozarządowe  mogą składać do Urzędu Gminy w Kunicach  oferty na realizację  zadań publicznych w 2019 roku  z  Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Oferty można składać z zakresu:
- wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.kunice.pl w zakładce organizacje pozarządowe.