Gmina Kunice

Aktualności

18
Paź

Rozkład autobusów „WYBORY SAMORZĄDOWE 2018”

Drukuj

MIŁOGOSTOWICE – BIENIOWICE
9.30- powrót -10.00
16.00- powrót- 16.30

SZCZYTNIKI NAD KACZAWĄ – BIENIOWICE
10.30- powrót – 11.00
17.00- powrót -17.30

PĄTNÓW LEGNICKI – BIENIOWICE
12.00- powrót – 12.30
18.00- powrót – 18.30

PIOTRÓWEK – ROSOCHATA
9.00- powrót -9.30
17.00- powrót – 17.30

JAŚKOWICE LEGNICKIE –ROSOCHATA
9.15- powrót -9.45
17.15- powrót 17.45

GOLANKA GÓRNA –SPALONA
10.30 –powrót -11.00
18.00- powrót -18.30

SZCZYTNIKI MAŁE- SPALONA
11.15- powrót – 11.45
18.15- powrót – 18.45

ZIEMNICE – GRZYBIANY
12.00- powrót – 12.30
16.00-powrót – 16.30
18
Paź

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach

Drukuj


Gminna Komisja Wyborcza w Kunicach, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kunice,
ul. Gwarna 1 (sala nr 5-parter),
59-216 Kunice
tel. 76 8575013 w. 57

 
18.10.2018r.-20.10.2018r.  godz. 13.00 - 18.00
dyżur pod nr telefonu 693460249

21.10.2018r.
godz. 11.30 - 17.30
od godz. 21.00 do ogłoszenia wyników wyborów

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Adam Józef Kowal
18
Paź

„W cieniu lip na szlaku św. Jakuba” - sadzenie drzew

Drukuj

Informujemy, że rozpoczęto nasadzenia 22 sztuk drzew lip z gatunku Tlilia cordata w miejscowości Ziemnice wzdłuż ścieżki rowerowej w ramach podtrzymania trwałości projektu przeprowadzonego z Fundację ekologiczną Zielona Akcja z Legnicy. Projekt nosił nazwę „w cieniu lip na szlaku św. Jakuba”.
Projekt polegał na nasadzeniu pasa zadrzewień i utworzeniu kilku obkrajkowych zbiorowisk zakrzewień wzdłuż drogi łączącej Legnicę z wsią Ziemnice (aleja lip wzdłuż ścieżki biegnącej do Ziemnic) oraz bezpośrednio we wsi Grzybiany (wzdłuż ul. Legnickiej oraz na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego). Był realizowany w sąsiedztwie rezerwatu Jezioro Koskowickie oraz na przebiegu trasy św. Jakuba – via regia, biegnącej dalej w kierunku Wrocławia.

Celami inicjatywy było:
- stworzenie naturalnego pasa buforowego pomiędzy drogą, osiedlem i polami uprawnymi, który zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, hałasu oraz zmniejsza spływy z powierzchni ciągu pieszo-rowerowego w Ziemnicach,
- utworzenie zadrzewień, zakrzaczeń i łąki kwietnej w formie korytarza ekologicznego dla ptaków przelotnych, które korzystają z bazy pokarmowej na jeziorze Koskowickim oraz dla drobnych ssaków, nietoperzy oraz owadów zapylających,- podniesienie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych dla osób korzystających ze ścieżki pieszo-rowerowej, która stanowi ważny element poprawiający jakość życia i przeciwdziała presji zwartej zabudowy osiedla,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz pozostałych użytkowników ścieżki w Ziemnicach – kompleksu w Grzybianach w zakresie roli i znaczenia zadrzewienia i środowiska dla owadów zapylających,
- wzbogacenie szlaku via Regia biegnącego wzdłuż drogi Legnica – Grzybiany w kierunku Wrocławia, - współpraca i integracja mieszkańców.

Rzeczowy charakter inicjatywy obejmował:
nasadzenie 180 drzew – lip wraz z palikami, osłonkami,
nasadzenie 120 krzewów,
wysianie łąki kwietnej o powierzchni około 100 m2,
wykonanie 2 tablic edukacyjnych (po jednej dla każdej z wsi)

View the embedded image gallery online at:
https://www.kunice.pl/#sigFreeIda1aacd40dd