Gmina Kunice

Władze Gminy

Władze Gminy


Wójt Gminy Kunice:
Zdzisław Tersa


Image
Wójt Gminy Kunice - Zdzisław TersaSekretarz Gminy
Beata Taczyńska-Pietruś
Skarbnik Gminy
: Bożena Trawińska


RADA GMINY KUNICE

Przewodniczący Rady Gminy: Jolanta Szymonik-Urbańska
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Władysław Mielniczuk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Zbigniew Fedoruś

Radni (kadencja 2014-2018):


 • BRANIECKA GRAŻYNA – Piotrówek
 • CIŻEWSKI MARIAN – Jaśkowice Legnickie
 • FEDORUŚ ZBIGNIEW – Szczytniki Małe
 • PIECZKIEWICZ WALDEMAR – Kunice
 • GĄSKA JERZY- Golanka Górna
 • JESIEŃ ANDRZEJ – Kunice
 • KIJOWSKI BOLESŁAW – Pątnów Legnicki
 • KUCY WŁADYSŁAW- Grzybiany
 • MIELNICZUK WŁADYSŁAW- Kunice
 • ORŁOWSKA-MIELNICZUK BEATA - Kunice
 • OSTROWSKI ANDRZEJ – Ziemnice
 • PINKOWICZ DAWID – Miłogostowice
 • SZYMONIK-URBANSKA JOLANTA - Szczytniki nad Kaczawą
 • TURCZYN KRYSTYNA - Rosochata
 • WROŃSKI RADOSŁAW – Bieniowice


Komisje:

1) KOMISJA REWIZYJNA
 • Bolesław Kijowski (przewodniczący)
2) KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
 • Radosław Wroński (przewodniczący)
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Andrzej Ostrowski (przewodniczący)
 


Jednostki organizacyjne gminy:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach
 • Gimnazjum w Spalonej
 • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Rosochatej
 • Urząd Gminy w Kunicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Kunicach
 • Przedszkole Samorządowe w Kunicach  Skład osobowy sołtysów Gminy Kunice (2015-2019):

  Bieniowice  -  Małgorzata Ceglarska
  Golanka Górna  -  Józef Gąska
  Grzybiany  -  Władysław Kucy
  Jaśkowice  -  Zdzisław Hyży
  Kunice  -  Władysław Mielniczuk
  Miłogostowice  -  Jolanta Łogin
  Pątnów Legnicki  -  Jacek Kasiulewicz
  Rosochata  -  Wanda Zarańska
  Spalona  -  Bartosz Baran
  Szczytniki nad Kaczawą  -  Stanisław Łoziński
  Szczytniki Małe  -  Zbigniew Fedoruś
  Piotrówek  -  Dorota Gacia
  Ziemnice  -  Zygmunt Bystryk