Gmina Kunice

Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej

2008-07-25
Przetarg nieograniczony:

Ogłoszenie o wszęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Spalonej


Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kunicach


2008-07-162008-06-18

Przetarg nieograniczony:

Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kunicach 


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiar Robót
 
4. Projekt Budowlany

5. Formularz Ofertowy

6. Wzór Umowy