Gmina Kunice

Przetargi

Informacja o wyborze oferty - udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2017-11-27

Informacja o wyborze oferty - udzielenie kredytu długoterminowego
w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i wykup obligacji samorządowych.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja o wyborze oferty171 kB

Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2017-10-11

Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego
w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i wykup obligacji samorządowych.

Postępowanie o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZaproszenie do składania ofert1913 kB

Gmina Kunice: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 42 w Golance Górnej

2017-10-09
Gmina Kunice: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 42 w Golance Górnej.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o udzieleniu zamówienia Golanka Górna256 kB

Gmina Kunice: Licytacja elektroniczna nr L-334-2017 na przebudowę drogi nr 42 w Golance Górnej - ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU LICYTACJI

2017-08-03
Gmina Kunice: Licytacja elektroniczna nr L-334-2017 na przebudowę drogi nr 42 w Golance Górnej
ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU LICYTACJI
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZawiadomienie o zamknięciu licytacji 224 kB

Gmina Kunice: Budowa szatni sportowej w Jaśkowicach Legnickich - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2017-09-21

Gmina Kunice: Budowa szatni sportowej w Jaśkowicach Legnickich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 257 kB

Informacja na temat przeprowadzonych przetargów

Wójt Gminy informuje:

1. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Golanka Górna w
granicach działki numer 19/8 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
2. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Golanka Górna w
granicach działki numer 19/9 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
3. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Golanka Górna w
granicach działki numer 19/10 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
4. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/1 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
5. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/2 ogłoszony na dzień 8września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
6. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/3 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
7. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/4 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
8. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/7 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
9. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/8 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
10. IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Piotrówek w
granicach działki numer 177/9 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.
11. III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bieniowice w
granicach działki numer 257/2 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.

 
VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłogostowice w
granicach działki numer 169/4 ogłoszony na dzień 8 września 2017 r. , został
rozstrzygnięty, nieruchomość została sprzedana.