Gmina Kunice

Ogłoszenie o OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 
Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKonkurs ofert1354 kB