Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Wynik otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Kunice


informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami / 
została wybrana oferta: 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Organizacja Pożytku Publicznego w Zielonej Górze na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – Kolonie edukacyjne „ ŻYJ ZDROWO ” z elementami profilaktyki i terapii alkoholowej w Łazach 

Przyznano dotację w kwocie 15 000 zł.

Wynik otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Kunice

informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31.03.2016 r.,
na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 z późn. zm.),

zostały wybrane oferty:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Nie złożono ofert.

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nie przyznano dotacji.


3. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Klub Sportowy „ALBATROS” Jaśkowice Legnickie, 59-216 Kunice, na zadanie pt. „Wsparcie od A do Z”
Przyznano dotację w wysokości 9.700,00 zł.

Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „Kaczawa” w Bieniowicach,
59-216 Kunice, na zadanie pt. „Warto żyć na sportowo - zdrowym i wolnym od uzależnień – pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2016”
Przyznano dotację w wysokości 14.300,00 zł.

Kunice, dnia 10 maja 2016 r.

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa
Ruszył nabór wniosków o dotację w „Działaj Lokalnie IX” w 2016 roku!


TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 1 kwietnia do 15 maja 2016 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja510 kB
Pobierz załącznikRegulamin konkursu 2016887 kB
Pobierz załącznikWniosek708 kB

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku