Gmina Kunice

Przekazywanie wystudzonego popiołu

 


Na dobre zaczął się sezon grzewczy w naszej gminie. Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość przekazywania wystudzonego popiołu osobno w specjalnych workach.
Wspomniane worki można otrzymać od załogi śmieciarki (także przez pozostawienie kartki o zapotrzebowaniu na pojemniku lub w innym widocznym miejscu dla firmy odbierającej śmieci), u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach. Osobne zbieranie popiołu w workach jest praktyczne z tego względu, że pojemnik na odpady zmieszane oraz śmieciarki nie ulegają zanieczyszczeniu. Prosimy pamiętać o tym, żeby popiół zawsze był zimny przed wystawieniem do odbioru.