Gmina Kunice

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

 
Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Kunice:

Rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

239,85

232

korekta sprawozdania na 0

0

0

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

17,20

28

37

27Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

91,69

48

42

76

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu145 kB