Gmina Kunice

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady na nieruchomościach zamieszkałych

 
Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2016r. zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja pojemników na nieruchomościach zamieszkałych.
Pojemniki zostaną umyte bezpośrednio po opróżnieniu danego rodzaju odpadu w pojemniku – co wynika z odrębnego harmonogramu.

Harmonogram mycia i dezynfekcji:

POJEMNIKI NA ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) ODPADY KOMUNALNE:
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Miłogostowice – 6 czerwca 2016r.
Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna – 7 czerwca 2016r.
Ziemnice, Grzybiany – 8 czerwca 2016r.
Rosochata, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek – 9 czerwca 2016r.
Kunice – 10 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA BIOODPADY („frakcja mokra”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczytniki Małe – 13 i 14 czerwca 2016r.
Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Spalona, Golanka Górna – 15 i 16 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA ODPADY SUCHE („frakcja sucha”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek – 27 czerwca 2016r.
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą – 28 czerwca 2016r.
Kunice, Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie – 29 czerwca 2016r.

Ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia odpadów – od 20 do 24 czerwca 2016r.

Jednocześnie informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.