Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Uszkodzone pojemniki do gromadzenia odpadów

Szanowni Państwo. Proszę o zgłaszanie uszkodzonych pojemników na odpady celem ich wymiany. Telefon do Urzędu Gminy w Kunicach 76/8575322 wew. 49, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu.

Akcyjna Zbiórka Odpadów - październik 2015

odpady3male

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPoziomy recyklingu139 kB

Harmonogram akcyjnej zbiórki odpadów - PAŹDZIERNIK 2015


do pobrania w załączniku
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZbiórka odpadów - październik 201534 kB

Obwieszczenie


o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2015r.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie164 kB

Nabór wniosków o dofinansowanie


Obwieszczenie

o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2015r.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie167 kB

Bezpłatne kalendarze


Informujemy Urzędzie Gminy w Kunicach można bezpłatnie odebrać kalendarz, w którym zawarty jest m.in. harmonogram odbioru odpadów na 2015r., zasady segregacji obowiązujące w gminie Kunice oraz terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kalendarze są do odebrania w pokoju numer 10.

Kalendarz w wersji elektronicznej do pobrania tutaj

uzupełnienie planowanej zbiórki odpadów


W ramach uzupełnienia do planowanej zbiórki odpadów w dniach 2 – 6 marca 2015r.:
Poza odpadami wyszczególnionymi we wcześniejszych informacjach firma odbierze także odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Proszę o przekazywanie odzieży w workach, natomiast pozostałe odpady w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach/pojemnikach. W szczególności chemikalia

Akcyjna Zbiórka Odpadów - marzec 2015

odpady3

cykl telewizyjny "Milion ton śmieci"


cykl telewizyjny "Milion ton śmieci"
https://www.youtube.com/watch?v=5JvSZmD3HoI&list=PLY9KjXZch1zwsYbzRL9AbIpcFp3ReH2qN

ZBIÓRKA AKCYJNA - marzec 2015


Zbieramy:
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości, w pojemnikach dostosowanych do ciężaru ładunku umożliwiających ich załadunek,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – ilość do 15 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
 • opony od samochodów osobowych – ilość do 4 sztuk na jednego mieszkańca nieruchomości,
 • chemikalia – ilość do 2 litrów na jednego mieszkańca nieruchomości, w oryginalnych opakowaniach producenta
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZbiróka akcyjna marzec 201567 kB

Kalendarz 2015


Kalendarz na rok 2015 wraz z informacjami z zakresu gospodarki odpadami w gminie Kunice.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKalendarz 20155405 kB

Infolinia dla mieszkańców Gminy Kunice w sprawach odbioru śmieci


Informujemy, że firma Van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Spokojnej 15, w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z dniem 1 stycznia 2015r. uruchomiła infolinię umożliwiającą mieszkańcom Gminy Kunice kontakt w sprawie harmonogramu odbioru odpadów, zasad segregacji, reklamacji dotyczących odbioru odpadów oraz innym spraw dotyczących realizacji umowy.
Numer infolinii – 76 85 228 59

 

Harmonogram odbioru śmieci na 2015r

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizować będzie firma Van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Spokojnej 15.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram odbioru śmieci na 2015r. (XLS)38 kB

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do jego przekazania zbierającym zużyty sprzęt.

Zbierającym sprzęt jest:

 • podmiot prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i hurtowy,
 • gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zbierający zużyty sprzęt są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rejestr prowadzony przez Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska można znależć na stronie: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Podmioty prowadzące punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w skrócie ZSEiE) pochodzącego z gospodarstw domowych:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o., ul. Spokojna 15, 59-220 Legnica.
  Sprzęt odbierany bezpłatnie, w godzinach od 7 – do 15 od mieszkańców Gminy Kunice. Dodatkowo w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminą Kunice, prowadzone są tzw. akcyjne zbiórki dwa razy w roku.
 • PPHU Ekoprod s.c., Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole – tel. 76/8663415
  W sprawie zasad odbioru sprzętu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu - 76/8663415.

Zgodnie z art. 3 ust 2, pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012, poz. 391 t.j.) podajemy wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155 t.j.)

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Legnica:

1 Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Iwaszkiewicza 1
2 Auchan R. Schumana 11
3 Carrefour Polska Al. Piłsudskiego 84
4 Empik NMP 9
5 Castorama Polska Sp. z o.o. R.Schumana 9
6 RTV EURO AGD Al. Piłsudskiego 84
7 Biedronka Pomorska 15, Górnicza 1a, Asnyka 27, Jagiellońska 19, E.Orzeszkowej, al. Rzeczypospolitej, Gwiezdna, Jaworzyńska/Fiołkowa
8 TESCO Al. Piłsudskiego 80a
9 PEPCO Al. Piłsudskiego 84, R.Schumana 17
10 Neonet S.A NMP 9
11 Real Sp. z o.o. i Spółka Fabryczna 3
12 Media Markt Polska Sp. z o.o. Chojnowska 41
13 Mercus Dom Handlowy Gwiezdna 4
14 Mercus Hurtownia Elektrotechniczna Jaworzyńska 114
15 Mix electronics S.A. Orła Białego 2, al. Piłsudskiego 84
16 Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego Orła Białego 2
17 Dr Zdrowie S.A. CH Carrefour Piłsudskiego 84
18 Hurtownia Kuba Bagienna 12
19 Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o. Jaworzyńska 252
20 Fotojoker Sp. z o.o. Iwaszkiewicza 1
21 Apteka Melisa Złotoryjska 1
22 FHU Elmada s.c. Piastowska 58
23 Telekomunikacja Polska S.A. salon sprzedaży NMP 9
24 Apteka DGA2 DT Kaufland, ul. Iwaszkiewicza 1
25 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. NMP 18
26 Alex Stefanowscy Sp. J. Wrocławska 183
27 Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. Libana 8
28 BSK Return S.A. Ścinawska 5
29 Orange Iwaszkiewicza 1

Informacja w zakresie miejsc zagospodarowywania przed podmioty odbierające odpady komunalne

Informacja w zakresie miejsc zagospodarowywania przed podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmiot świadczący usługi na terenie Gminy Kunice przekazuje odebrane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczących się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2.

Wykaz RIPOK przyjmujących poszczególne kategorie odpadów określa uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 wraz z załącznikami.

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu138 kB

Braki wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne


Wójt Gminy Kunice zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie braku wyposażenia w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych suchych – pojemnik żółty, bioodpadów – pojemnik brązowy oraz odpadów zmieszanych – niesegregowanych pojemnik czarny.

Kontakt:
Tel. 76/ 8575 322 wew. 49
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fax – 76/ 8575 482

Akcyjna Zbiórka Odpadów

alt

Informacja o zmianach w rejestrze działalności regulowanej

Informacja o zmianach w rejestrze działalności regulowanej – firmy, które mają prawo odbierać odpady komunalne z tereny Gminy Kunice:

 


Firma odpowiedzialna za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Spółka z o.o., ul. Spokojna 15, 59-220 Legnica,
tel. (76) 852-33-95
tel. (76) 852-28-59
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych przez van Gansewinkel Legnica.

Firmy, z którymi można zawrzeć umowę na wywóz odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Spółka z o.o., ul. Spokojna 15, 59-220 Legnica,
tel. (76) 852-33-95
tel. (76) 852-28-59

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
tel.  +48 71 33 75 100
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(wpis wykreślony na wniosek podmiotu z dnia 6.02.2014r.)


Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Spółka z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor,
tel. (76) 870 30 26
fax (76) 870 00 07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica,
tel. 76 / 856 63 50-52
fax: 76 / 856 63 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice,
tel. +48 77 466 15 14
faks +48 77 466 53 36
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul . Lecha 10 , 41-800 Zabrze,
tel. 0048/32/376 34 50
fax 0048/32/376 34 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje odpadów komunalnych, które mogą odbierać poszczególne firmy są szczegółowo określone w rejestrze:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kunice

Kalendarz 2014

Drodzy Mieszkańcy

Informuję, że ze strony internetowej Gminy Kunice można pobrać kalendarz na 2014r.  w wersji elektronicznej. W kalendarzu zostały zawarte między innymi zasady segregacji odpadów komunalnych, ważne telefony i adresy oraz harmonogram odbioru odpadów.  Mam nadzieję, że kalendarz okaże się dla Państwa pomocny w rozwiązaniu problemów związanych z nowymi zasadami gospodarowania odpadami.

 
Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa

Podkategorie