Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Gmina Kunice na facebook'u

Na portalu społecznościowym facebook.com został założony profil gminy Kunice mający na celu propagowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców gminy Kunice i okolic. W skrócie chodzi o rozpowszechnienie zasady (3r reduce - reuse - recykle) czyli ogranicz - używaj ponownie - ostatecznie poddaj recyklingowi.
W ramach grupy każdy mieszkaniec gminy Kunice może dodawać przedmioty, które chce sprzedać lub porostu się ich pozbyć.
Link do strony - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012228764935 oraz grupy Kunickie gratowisko - https://www.facebook.com/groups/1408402389458495/

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Kunice:

Rok

2012r.

2013r.

2014r.

2015

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]

239,85

232

korekta sprawozdania na 0

0

0

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

17,20

28

37

27Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012

2013

2014

2015

91,69

48

42

76

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu145 kB

Bezpłatny dostęp do geoportali

Planujesz zakup nieruchomości i chcesz sprawdzić informacje o działce? Szukasz danych przestrzennych: dokładnych map topograficznych, ortofotomapy swojej działki albo informacji o rozmieszczeniu form ochrony przyrody? A może chcesz wiedzieć czy zagraża ci powóź lub jakim powietrzem oddychasz? Znajdziesz je na geoportalach i serwisach, które umożliwiają bezpłatny dostęp do wielu cennych danych. Link do strony http://www.ekoportal.gov.pl/geoinformacja/geoportale/

Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady na nieruchomościach zamieszkałych

Informujemy, że w miesiącu czerwcu 2016r. zostanie przeprowadzone mycie i dezynfekcja pojemników na nieruchomościach zamieszkałych.
Pojemniki zostaną umyte bezpośrednio po opróżnieniu danego rodzaju odpadu w pojemniku – co wynika z odrębnego harmonogramu.

Harmonogram mycia i dezynfekcji:

POJEMNIKI NA ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) ODPADY KOMUNALNE:
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Miłogostowice – 6 czerwca 2016r.
Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna – 7 czerwca 2016r.
Ziemnice, Grzybiany – 8 czerwca 2016r.
Rosochata, Jaśkowice Legnickie, Piotrówek – 9 czerwca 2016r.
Kunice – 10 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA BIOODPADY („frakcja mokra”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek, Jaśkowice Legnickie, Szczytniki Małe – 13 i 14 czerwca 2016r.
Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Spalona, Golanka Górna – 15 i 16 czerwca 2016r.

POJEMNIKI NA ODPADY SUCHE („frakcja sucha”):
Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek – 27 czerwca 2016r.
Pątnów Legnicki, Bieniowice, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą – 28 czerwca 2016r.
Kunice, Szczytniki Małe, Spalona, Golanka Górna, Jaśkowice Legnickie – 29 czerwca 2016r.

Ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia odpadów – od 20 do 24 czerwca 2016r.

Jednocześnie informujemy, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

„Dzikie wysypisko” płyt azbestowo-cementowych


Na terenie Gminy Kunice zostało odnalezione kolejne „dzikie wysypisko” – tym razem płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w niegdyś w budownictwie, które w chwili obecnej nie mogą być stosowane, ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Informujemy, że Gmina posiada program dzięki, któremu jest możliwe bezpłatne oddanie takiego odpadu. Po azbest przyjeżdża firma, która utylizuje go na uprawnionym składowisku odpadów. Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Gminy Kunice. Szczegóły - http://www.kunice.pl/azbest-info.html


Dzikie wysypisko

W dniu 26 kwietnia 2016r. na terenie drogi gruntowej koło wsi Jaśkowice Legnickie zostały podrzucone odpady tworząc tzw. „dzikie wysypisko”. Wyrzucone odpady uniemożliwiają przejazd okolicznym rolnikom do swoich pól. Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkujący na terenie Gminy Kunice powinien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w jej ramach odbierane są w zasadzie wszystkie wytworzone odpady. Właściwym miejscem dla śmieci jest składowisko odpadów, gdzie w zgodzie z prawem są zagospodarowywane.

Apelujemy o troskę o miejsca - środowisko, w którym mieszkamy.

Informacja - usuwanie azbestuInformujemy, że w wyniku prowadzonej akcji w zakresie usuwania szkodliwych wyrobów zawierających azbest, w kwietniu 2016r. usunięto z terenu gminy 25,14 (Mg) ton tego niebezpiecznego materiału, który był w przeszłości powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Wszystkich planujących usunąć pokrycie dachowe z azbestu zapraszamy do skontaktowania się z Urzędem – tel. 76/8575322 wew. 49. Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie prac polegających na demontażu lub/i odbiorze odpadu składowanego, transporcie oraz jego późniejszej utylizacji na uprawnionym składowisku odpadów, należy składać wyłącznie w terminach naboru – ogłaszanego każdorazowo przez Wójta Gminy Kunice. Obwieszczenie w tym zakresie umieszczane jest na tablicach Urzędu oraz oficjalnej witrynie internetowej www.kunice.pl

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kunice za rok 2015

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAnaliza 20152007 kB

Informacja o zmianach w rejestrze działalności regulowanej

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZmiany w rejstrze działalności regulowanej293 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2016r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie - AZBEST1321 kB

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 marca 2016r.


W załączeniu harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 marca 2016r. Zmiany dotyczą wyłącznie terminów odbioru odpadów zmieszanych.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikpojemnik CZARNY223 kB
Pobierz załącznikpojemnik ŻÓŁTY214 kB
Pobierz załącznikpojemnik BRĄZOWY211 kB

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kunice za rok 2014

W załączeniu do pobrania Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014

Raporty o stanie środowiska oraz monitoring jakości powietrza

Informujemy, że na witrynie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl dostępne są bieżące dane dotyczące jakości środowiska - publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Ponadto mogą Państwo śledzić aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji eksploatowanych na terenie województwa dolnośląskiego na witrynie internetowej air.wroclaw.pios.gov.pl

Gdzie pozbyć się sprzętu AGD oraz RTV

Od roku 2016 obowiązuje ustawa, która ma na celu ułatwić pozbycie się zużytego sprzętu RTV i AGD. Dystrybutor sprzetu ma obowiązek odebrać stary "duży" sprzęt AGD przy zakupie nowego. Nie ma znaczenia czy zakupu dokonaliśmy bezpośrednio w sklepie czy przez internet.
Ponadto w sklepie o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych można bez opłat oddać "elektrośmieci" - np. suszarkę do włosów, mikser czy toster. Maksymalny wymiar takiego sprzętu wynosi 25 cm. Co ważne, nie ma znaczenia czy dokonaliśmy w tym sklepie zakupu nowego sprzętu danego rodzaju czy nie. Sprzedawca ma obowiązek przyjąc małe elektrośmieci, a punkt ich przyjmowania powinien być oznaczony.
Sprzęt niekompletny mogą zbierać wyłącznie zakłady przetwarzania, PSZOKi oraz sklepy AGD/RTV o powierzchni co najmniej 400 metrów kwadratowych.

Podstawa prawna: ustawa z 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., poz. 1688)

Obwieszczenie


Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice – termin składania od 1-31 marca 2016r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie1321 kB

Akcyjna zbiórka odpadów MARZEC 2016

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna zbiórka odpadów 532 kB

Akcyjna Zbiórka Odpadów - MARZEC 2016

Zbieramy:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości, w pojemnikach dostosowanych do ciężaru ładunku umożliwiających ich załadunek,
  • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – ilość do 15 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • opony od samochodów osobowych – ilość do 4 sztuk na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • chemikalia – ilość do 2 litrów na jednego mieszkańca nieruchomości, w oryginalnych opakowaniach producenta
  • odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Proszę o przekazywanie odzieży w workach, natomiast pozostałe odpady w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach/pojemnikach. W szczególności chemikalia
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAZO - marzec 2016199 kB

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów na 2016 rok


Informujemy, że zamieszczony na stronie internetowej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok uległ zmianie.
Zmiany nastąpiły wyłącznie w zakresie odbioru frakcji suchej – pojemnik żółty i dotyczy rejonu – Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą w miesiącach maj oraz listopad.
Dziękujemy jednocześnie mieszkańcom za zgłaszanie uwag w tym zakresie.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram na 2016 rok45 kB

Bezpłatny kalendarz

Informujemy Urzędzie Gminy w Kunicach można bezpłatnie odebrać kalendarz, w którym zawarty jest m.in. harmonogram odbioru odpadów na 2016r., zasady segregacji odpadów oraz terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kalendarze można odebrać począwszy od 13 stycznia 2016r. w pokoju numer 10.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikkalendarz 2016 - wersja elektroniczna6064 kB

Informacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizować będzie firma REMONDIS Legnica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Spokojnej 15.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram odbioru odpadów w 2016r.45 kB

Podkategorie