Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Przekazywanie wystudzonego popiołuNa dobre zaczął się sezon grzewczy w naszej gminie. Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość przekazywania wystudzonego popiołu osobno w specjalnych workach.
Wspomniane worki można otrzymać od załogi śmieciarki (także przez pozostawienie kartki o zapotrzebowaniu na pojemniku lub w innym widocznym miejscu dla firmy odbierającej śmieci), u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach. Osobne zbieranie popiołu w workach jest praktyczne z tego względu, że pojemnik na odpady zmieszane oraz śmieciarki nie ulegają zanieczyszczeniu. Prosimy pamiętać o tym, żeby popiół zawsze był zimny przed wystawieniem do odbioru.

Informacja


Z uwagi na zgłoszoną awarię pojazdu odbierającego odpady biodegradowalne przez firmę obsługującą Gminę, w bieżącym tygodniu nastąpią 1-2 dniowe przesunięcia na poszczególnych rejonach. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja o terminie planowanego mycia i dezynfekcji pojemników

Informacja o terminie planowanego mycia i dezynfekcji pojemników

Termin realizacji usługiRodzaj pojemników
28.08.2017 – 1.09.2017 Pojemniki na odpady zmieszane
28.08.2017 – 30.09.2017 Pojemniki na odpady biodegradowalne
21.08.2017 – 24.08.2017 Pojemniki na odpady selektywne

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie393 kB

Poziomy recyklingu 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPoziomy recyklingu 2017125 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie388 kB

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna zbiórka KWIECIEŃ 2017493 kB

Zmiana harmonogramu odbioru śmieci z terenu gminy KuniceInformujemy, że od lutego 2017 zmianie ulega harmonogram odbioru śmieci z terenu gminy Kunice. Zmianie ulegają terminy odbioru bioodpadów - pojemnik brązowy oraz zostaje wprowadzona nowa frakcja - popioły z palenisk domowych. Pozostałe terminy dotyczące odpadów zmieszanych (niesegregowanych - pojemnik czarny, grafitowy, szary) oraz segregowanych (pojemnik żółty) nie ulegają zmianie.

W wersji pilotażowej popiół będzie odbierany z worków, które dostarczy firma świadcząca usługę odbioru śmieci. Zapotrzebowanie na worki proszę zgłaszać bezpośrednio do firmy tel. 774330682 lub gminy tel. 768575322 wew. 49, pracownikom odbierającym śmieci lub w inny dostępny sposób.

Nowy harmonogram do pobrania poniżej.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram od lutego 2017r.170 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie394 kB

Zbiórka choinekInformujemy, że 4 lutego (w sobotę) na terenie gminy Kunice odbędzie się zbiórka niepotrzebnych choinek.
Zbiórka odbędzie się bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, tj. z posesji budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych.
Choinki należy wystawić danego dnia do godziny 7.00
W przypadku dodatkowych informacji, zgłoszenia swojej nieruchomości do odbioru, proszę dzwonić bezpośrednio na infolinię firmy Komunalnik Sp. z o.o. numer telefonu: 
77/43 30 682.

Informacja


Informujemy, że firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa uruchomiła infolinię dla mieszkańców w sprawie informacji o aktualnym harmonogramie odbioru śmieci, zasad segregacji, reklamacji dotyczących odbioru oraz innym informacji.
Numer na infolinię – 77 433 06 82.
W powyższych sprawach prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą Komunalnik Sp. z o.o.

Informacja w zakresie pojemników do gromadzenia odpadów

Informujemy, że dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. REMONDIS Legnica Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Legnickiej 14, 59-216 Kunice, w dniach 30 i 31 grudnia tj. piątek oraz sobota będzie zbierała pojemniki dostawione w 2016r. Nowa firma tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e 48-303 Nysa rozpocznie usługę odbioru odpadów od stycznia 2017r. i dostarczy w zamian brakujące pojemniki.

Dotyczy to wyłącznie niektórych z nieruchomości, w związku z tym w przypadku wątpliwości czy Państwa pojemniki będą zbierane prosimy o kontakt z Urzędem – tel. 76 8575322 wew. 49

EcoHarmonogram w Gminie Kunice


Gmina Kunice została dodana do systemu EcoHarmonogram. Mogą Państwo ściągnąć aplikację EcoHarmonogram i znaleźć harmonogram wywozu odpadów dla każdej miejscowości w gminie Kunice.
Dzięki Eco Harmonogram, mieszkańcy mają możliwość ściągnięcia darmowej aplikacji mobilnej, która automatycznie pobiera harmonogram dla wprowadzonego adresu posesji a następnie przypomina o nadchodzących terminach wywozu.

Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW obowiązujący do czerwca 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikharmonogram - I półrocze 2017144 kB

Firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kunice.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kunice realizować będzie firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław. Infolinia dla mieszkańców Gminy Kunice - tel. 77 433 06 82

Akcyjna Zbiórka Odpadów PAŹDZIERNIK 2016

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna Zbiórka Odpadów531 kB

Zmiany w rejstrze działalności regulowanej

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZmiany w rejstrze działalności regulowanej289 kB

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. wchodzą w życie uchwały kształtujące tzw. „system śmieciowy” w Gminie Kunice.
Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Od 1 sierpnia 2016r. mieszkańcy nie będą ponosili już opłat zależnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość ale od gospodarstwa domowego.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej obowiązujące od 1 sierpnia 2016r.

Rodzaj gospodarstwa

Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu śmieci

Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania śmieci

Gospodarstwo 1 - osobowe

12,50 zł

26,00 zł

Gospodarstwo 2 - osobowe

25,00 zł

52,00 zł

Gospodarstwo 3 - osobowe

37,50 zł

78,00 zł

Gospodarstwo 4 - osobowe

50,00 zł

104,00 zł

Gospodarstwo od 5 i więcej osób

55,00 zł

130,00 zł


Terminy płatności opłaty za śmieci:

Za jaki miesiąc ?

Do kiedy zapłacić ?

Styczeń

15 lutego

luty

15 marca

marzec

15 kwietnia

kwiecień

15 maja

maj

15 czerwca

Czerwiec

15 lipca

Lipiec

15 sierpnia

Sierpień

15 września

Wrzesień

15 października

Październik

15 listopada

Listopad

15 grudnia

Grudzień

15 grudnia


Na jaki numer konta ?
Bank Spółdzielczy O/Kunice numer 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

Dlaczego w Gminie Kunice zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami wymusiła ostatnia, rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce zobligowane zostały do podjęcia nowych uchwał, regulujących kwestie gospodarowania odpadami w ciągu 18 miesięcy, tj. do 1 sierpnia 2016r.

Dlaczego metoda od gospodarstwa domowego?

Wybierając metodę naliczania opłaty, która spełniłaby wymagania znowelizowanej ustawy Gmina Kunice – zarządzająca systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oparła się na doświadczeniu i wiedzy na temat ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stopnia segregacji, a także rodzaju zabudowy i wielkości gospodarstw domowych objętych systemem. Uwzględniono także prace naukowe dotyczące struktury wytwarzania odpadów komunalnych, stwierdzających że to nie poszczególna osoba wytwarza odpady ale gospodarstwo domowe jako całość.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagane jest bilansowanie przychodów z kosztami jakie gmina musi ponosić, a celem jest osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji.

W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

W załączeniu nowe uchwały śmieciowe:

Podkategorie