Gmina Kunice

Związek Komunalny

P O S T A N O W I N I E N R 1/2014
Wójta Gminy Kunice z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników „Wyprawka szkolna 2014/2015”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.

 

W dniu 20 sierpnia 2014 od godz.12:00  i w dniu 21 sierpnia 2014 r. pokój nr 16 /tj. stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej/ będzie  nieczynny.

 

/W/w pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu liderskim z obsługi aplikacji

„ ŹRÓDŁO” w Łodzi.  Szkolenie związane jest z wejściem w życie od 01 stycznia 2015 roku nowych zapisów w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych./

 

Za zaistniałą niedogodność w obsłudze mieszkańców gminy Kunice - PRZEPRASZAMY!

Szanowni Państwo

 W  imieniu  pani Wójt  Ireny Rogowskiej (przewodniczącej Społecznego Komitetu „Stop Odkrywce”)   oraz Fundacji  Greenpeace Polska pragnę gorąco zaprosić,  do udziału w Międzynarodowej  akcj  ŁAŃCUCH LUDZI – STOP ODKRYWCE  która odbędzie się   23 sierpnia 2014 r. (sobota)   w Grabicach (gmina Gubin  woj lubuskie) od g. 13.00. i połączy tysiace  ludzi na trasie Grabice -   Kerkwitz(  Nemcy)
Pełna informacja o akcji   http://lancuchludzi.pl/  

Fundacja tradycyjnie już   zapewnia mieszkańcom naszych,   zagrożonych odkrywką,   gmin bezpłatny  (!)  transport autokarem do i  z Grabic  oraz udział  w bezpłatnym,charytatywnym   koncercie w Sękowicach (przejście graniczne):  wystąpią: Asian Dub Foundation (UK), Jamal (PL), Duck or Dove (DE), Isua (CZ).  

   Zgłoszenia dla naszej zorganizowanej  grupy   tj.  imię nazwisko uczestnika z danej gminy oraz nr tel. ,  prosimy przekazać do Urzędu Gminy w Kunicach (tel. 76 8575322 wewnętrzny 49) w terminie do 18 sierpnia br.   poniedziałek.
Planowany wyjazd  sobota   23 sierpnia ok.  g.9.30  z Lubina  (grupa Ścinawa, Lubin  Prochowice)  dalej Legnica  g 10.00  (grupa Kunice .Miłkowice,  Ruja)  powrót ok 17.00.
                                                                        
Łańcuch Ludzi STOP Odkrywce będzie się rozciągał na dystansie ok. 8 km i – po polskiej stronie – będzie rozstawiany z czterech punktów zbornych.
Wyraźmy  swój sprzeciw wobec niszczycielskich planów władz  i korporacji energetycznych, okażmy  solidarność z tysiącami ludzi zagrożonych wysiedleniem!


z poważaniem
Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 72
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.08.2014 do godz. 03:00 dnia 05.08.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 35 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ojrzyński
Godzina i data wydania: godz. 06:36 dnia 04.08.2014
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę

Ważność:    od godz. 07:30 dnia 02.08.2014
do godz. 07:30 dnia 03.08.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Orientacyjny przebieg: Wydano ostrzeżenie nr 70 z ważnością od godz. 13:00 dnia 02.08.2014 do godz. 20:00 dnia 03.04.2014.

Prognoza na II dobę

Ważność:    od godz. 07:30 dnia 03.08.2014
do godz. 07:30 dnia 04.08.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Orientacyjny przebieg: Wydano ostrzeżenie nr 70 z ważnością od godz. 13:00 dnia 02.08.2014 do godz. 20:00 dnia 03.04.2014.

Prognoza na III dobę

Ważność:    od godz. 07:30 dnia 04.08.2014
do godz. 07:30 dnia 05.08.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk: Piotr Ojrzyński
Data wydania: godz. 13:49 dnia 01.08.2014