Gmina Kunice


Kunice, dnia 28.05. 2014r.
 
 
       Wójt Gminy Kunice  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie, których celem jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2014r.”
 
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2014r.”, stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy w Kunicach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2014r.
 
Cel konsultacji
Celem konsultacji jest wypracowanie najkorzystniejszego sposobu ochrony zwierząt na terenie Gminy Kunice.
 
Treść projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2014 r.” i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia.
 
Konsultacje odbędą się w dniach: 30 maja  2014r. – 12 czerwca 2014r.
Przy konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy:
•    publikacja tekstu dokumentu na stronie Urzędu Gminy Kunice: www.kunice.pl; 
•    publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kunice;
•    przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kunice@kunice .pl;
•    przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kunice ul.Gwarna 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy Kunice (pon- czw. . 7.00-15.00, wt.- pt. 8.00-16.00)- pok.nr 14
OSTRZEŻENIE NUMER 53/I/2014
BURZE Z GRADEM
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 09:00 dnia 28-05-2014 do godz. 22:00 dnia 28-05-2014
Obszar: województwo dolnośląskie, opolskie.
Przebieg: W rejonie ww. województw prognozuje się występowanie umiarkowanych i silnych burz, podczas których największym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu od 10 do 30 mm, lokalnie opad gradu o wielkości do 1-2 cm i wiatr wiejący w porywach od 70 do 75 km/h z kierunków północnych.
 
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Ostrzeżenie wydano: 28-05-2014 godz. 01:14
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.


AKCJA EKOLOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROSOCHATEJ


Nasza szkoła przystąpiła do akcji ekologicznej organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. W ramach tej akcji uczniowie klas II i III byli na wycieczce
w Bibliotece Ekologicznej w Legnicy i uczestniczyli tam w warsztatach na temat naszego wpływu na środowisko naturalne. W podobnych warsztatach wzięły również udział dzieci
 z oddziału przedszkolnego. Uczniowie klasy I wykorzystywali odpady na zajęciach technicznych.
Samorząd uczniowski przeprowadził zbiórkę makulatury i zebrano 251 kg makulatury. Pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na zakup nagród w szkolnym konkursie pt. „Jak wykorzystać odpady”, który został ogłoszony w ramach akcji.
Wiadomości na temat właściwego korzystania z otaczającego środowiska uczniowie zdobywali na lekcjach przyrody, zajęciach edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach młodszych, a następnie samodzielnie przygotowywali plakaty, ulotki i gazetki ścienne na temat niskiej emisji i jej ograniczania, zachęcające do korzystania z ekologicznych środków transportu, segregowania odpadów i świadomego robienia zakupów.
25 kwietnia uczniowie napisali listy dla Ziemi na papierze makulaturowym przekazanym przez Fundację ARKA i zanieśli je do swoich domów.

alt
 
                                                               

alt

Szanowni Państwo,

    Z okazji Dnia Samorządowca składam gratulacje i podziękowania
za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej.

Wszystkim Pracownikom Samorządowym dziękuję za pracę, ciekawe pomysły
i dobre decyzje, za trud i poświęcenie z jakim Państwo  służycie  miejscowej społeczności.

Rozwój samorządności wymaga wielu starań i dialogu. Wierzę,
że praworządność, demokracja i dobro lokalnej społeczności będą nadal wyznaczały dalszą  drogę  rozwoju naszej gminy. Niech idea samorządności będzie realizowana
z rozwagą i odpowiedzialnością.

Życzę Państwu sukcesów w realizacji zadań samorządowych oraz satysfakcji
z pełnienia tej doniosłej roli, aby wysiłek ten były zauważony i doceniony przez mieszkańców gminy. 

Radnym, sołtysom, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, dalszych sukcesów zawodowych
i osobistych, dużo zdrowia,  oraz wytrwałości w kreowaniu rozwoju gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Kunice                 Wójt Gminy Kunice
      Jolanta Szymonik-Urbańska                                Zdzisław Tersa
OSTRZEŻENIE NUMER 48/I/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23-05-2014 do godz. 23:00 dnia 23-05-2014
Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Przebieg: W ciągu dnia, głownie po południu prognozuje się wystąpienie w rejonie burz z opadami deszczu do 25l, lokalnie z opadami gradu 2- 3cm średnicy, a także porywistym wiatrem, który w przypadku bardziej zorganizowanych struktur konwekcyjnych może osiągać w porywach prędkość do 80km/h
 
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Ostrzeżenie wydano: 23-05-2014 godz. 00:01
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.


OSTRZEŻENIE NUMER 49/I/2014
UPAŁY

Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 23-05-2014 do godz. 19:00 dnia 23-05-2014
Obszar: województwo dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury maksymalne powietrza do 31 °C. Najwyższa temperatura utrzyma się w godzinach od 12 do 18, po tej godzinie będzie stopniowo spadać.
 
Skutki: ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Ostrzeżenie wydano: 23-05-2014 godz. 00:09
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.


I ZAWODY W NORDIC WALKING KUNICE - 01.06.2014

SOŁTYS Gminy Kunice zaprasza do udziału w I Otwartych Zawodach w NORDIC WALKING wokół jeziora kunickiego w Kunicach k. Legnicy.

Start/zakończenie Zawodów:
01.06.2014 - godzina 10:00

Boisko sportowe naprzeciw Ośrodka Żeglarskiego Ligi Obrony Kraju w Kunicach
WPISOWE - 10 zł

W zawodach rywalizować bedą Panie i Panowie w następujacych kategoriach wiekowych:
12-17 lat
18-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
pow. 60 lat

Regulamin oraz wszelkie informacje dostępne w Biurze zawodów na boisku w Kunicach

Serdecznie zapraszamy
Organizator tel. 608-689-579

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 15.05.2014
         do godz. 07:30 dnia 16.05.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Intensywne opady deszczu/1
Orientacyjny przebieg: Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych.
W nocy w rejonie Kotliny Kłodzkiej  prognozuje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.

Prognoza na II dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.05.2014
         do godz. 07:30 dnia 17.05.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Orientacyjny przebieg: W rejonie Kotliny Kłodzkiej prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm.

Prognoza na III dobę


Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.05.2014
         do godz. 07:30 dnia 18.05.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Data wydania: godz. 13:03 dnia 14.05.2014

KOMUNIKAT Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2014-05-15 07:30:00 do 2014-05-16 07:30:00
Przebieg: Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych. W nocy w rejonie Kotliny Kłodzkiej prognozuje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Czas wydania: 2014-05-14 13:03:00
Synoptyk: Janusz Zieliński

KOMUNIKAT Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2014-05-15 07:30:00 do 2014-05-16 07:30:00
Przebieg: Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych. W nocy w rejonie Kotliny Kłodzkiej prognozuje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm.
Czas wydania: 2014-05-14 13:03:00
Synoptyk: Janusz Zieliński

  KOMUNIKAT Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2014-05-16 07:30:00 do 2014-05-17 07:30:00
Przebieg: W rejonie Kotliny Kłodzkiej prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm.
Czas wydania: 2014-05-14 13:03:00
Synoptyk: Janusz ZielińskiNa podstawie uchwały nr 153/603/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych pod nazwą: „MÓJ ŚWIAT – ISTOTY MI NAJBLIŻSZE”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Konkurs ma umożliwić osobom niepełnosprawnym artystyczną wypowiedź wizji postrzegania świata, przekazanych za pomocą różnych technik plastycznych. Celem konkursu jest społeczna integracja osób niepełnosprawnych z powiatu legnickiego poprzez prezentację ich twórczości plastycznej i artystycznych dokonań. Technika wykonania pracy konkursowej dowolna. Dopuszczalny format prac o maksymalnych wymiarach pracy 50 cm na 35cm. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 13 do 18 lat, powyżej 18 lat.

Termin składania prac plastycznych upływa w dniu 11 czerwca 2014 r. Prace należy składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica. W przypadku przesłania prac drogą pocztową o terminie decyduje data wpływu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2014 r. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas uroczystej gali.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu plastycznego:

Agnieszka Redyk

Tel. 76/ 72 43 545

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KONKURSUWójt Gminy Kunice informuje, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 16, w dniach od 05 do 19 maja 2014 roku, w godzinach pracy urzędu.

    Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


 Wójt Gminy
 Zdzisław Tersa