Gmina Kunice  W  dniu  19  marca  2014  r.  pomiędzy  Gminą  Kunice,  a  Urzędem  Marszałkowskim
Województwa  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu  została  zawarta  Umowa  o  dofinansowanie
Projektu;  pn.  „ Modernizacja  oddziałów  przedszkolnych  w  Gminie  Kunice”  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

więcej w załączniku


Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!
Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, można powiedzieć, że mammografia to najistotniejsze badanie, któremu świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać.
Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu w swoim najbliższym otoczeniu!

Mammografię można będzie wykonać  w mammobusie który odwiedzi:
•    Chojnów – 7-9 kwietnia przy Gimnazjum nr 1, plac Reymonta 1
•    Legnickie Pole – 10 kwietnia przy Urzędzie Gminy, ul. Dientzenhofera 1
•    Kunice – 11 kwietnia przy Ośrodku Zdrowia, ul. Staropolska 8 A (godz. 9:00 - 17:00)

Nie dostała Pani imiennego zaproszenia na badanie? Nie szkodzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 – 1964) i w ciągu dwóch lat nie miała Pani wykonywanej mammografii, przysługuje Pani bezpłatne badanie. Zachęcamy do rejestracji!
Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.fado.pl

UWAGA: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Ma na celu  objęcie swoim zasięgiem jak największej liczby kobiet w populacji 50 – 69 lat, czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na raka piersi. Otrzymywany wynik badania skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – czy wynik jest zmianowy bądź bezzmianowy. Nie jest on w formie pełnego opisu diagnostycznego tak, jak przy tradycyjnym badaniu. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania.


Drodzy Mieszkańcy

Zaglądając przez okna widzimy budzącą się do życia przyrodę, każdy z nas zaczyna powoli porządkować ogrody swoich posesji, nie zapominajmy także o sprzątaniu chodników oraz ich obrzeży. Zachęcam Państwa do utrzymywania porządku także tam tak aby każdy z nas był dumny, że mieszka właśnie tutaj, w Gminie Kunice.

Wójt Gminy Kunice
altWójt Gminy Kunice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.


 

W załączeniu podaję do publicznej wiadomości projekt programu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032"

Program w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Kunice. Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Wójt Gminy Kunice