Gmina Kunice


w  sprawie  wyboru  wniosków  o  przyznanie  wsparcia  finansowego  i  udzieleniu
dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2014, w gminie Kunice.

 
 Wójt  Gminy  Kunice  informuje,  że  na  podstawie  Uchwały  nr  XXXIII/223/13  Rady
Gminy  Kunice  z dnia  30  grudnia  2013  r.  w  sprawie  budżetu  gminy  Kunice  na  2014  rok,
zaplanowano dotacje celowe dla klubów sportowych w następujących kwotach, jak poniżej: 
 
1.  Klub Sportowy „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich w kwocie: 28 500,00 zł.
2.  Klub Sportowy „KACZAWA” w Bieniowicach w kwocie: 41 460,00 zł. 
3.  Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice w kwocie: 35 000,00 zł.
4.  Ludowy Klub Sportowy „IKAR” Miłogostowice w kwocie: 26 800,00 zł.
5.  Klub Sportowy „UNIA” Rosochata w kwocie: 28 500,00 zł.
6.  Uczniowski Klub Sportowy Centaur w Kunicach w kwocie: 6 000,00 zł. 

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie

Prognoza na I dobę
Ważność:    od godz. 07:30 dnia 25.01.2014
do godz. 07:30 dnia 26.01.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Orientacyjny przebieg: W nocy przewiduje się temperaturę minimalną od -16°C do -13°C, miejscami spadki temperatury do -18°C.  Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 15 km/h.

Prognoza na II dobę
Ważność:    od godz. 07:30 dnia 26.01.2014
do godz. 07:30 dnia 27.01.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Prognoza na III dobę
Ważność:    od godz. 07:30 dnia 27.01.2014
do godz. 07:30 dnia 28.01.2014
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk: Aleksandra Truchan
Data wydania: godz. 12:35 dnia 24.01.2014

Do 25 czerwca 2014 roku można się ubiegać o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i dotyczy materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka (kupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.).

W 2014 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty. Aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego należy złożyć wniosek na właściwym formularzu. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie nie może przekroczyć 15 000 euro. Pomoc ta to kwota przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

Źródło: informacja ARR