Gmina Kunice

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 
W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa dotacji na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” określa całkowity koszt realizacji zadania na 33.328,58 zł. Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi 28.329,28 zł.

logo3

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl