Gmina Kunice

Azbest Azbest


Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa dotacji na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” określa całkowity koszt realizacji zadania na 33.328,58 zł. Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wynosi 28.329,28 zł.

logo3

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2015r. w ramach realizacji w 2016r.

Termin składania wniosków od 12 października 2015r. do 30 listopada 2015r.

Szczegóły w załączniku.
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie493 kB

UCHWAŁA NR III/21/15 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice

UCHWAŁA NR III/21/15
RADY GMINY W KUNICACH
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kunice

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikregulamin dofinansowania zadań usunięcia azbestu dla mieszkańców371 kB

obwieszczenie w sprawie azbestu 25.06.2015-25.07.2015
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie w sprawie azbestu336 kB

UCHWAŁA NR XXXVI/240/14 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierającyh azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032"


UCHWAŁA NR XXXVI/240/14
RADY GMINY KUNICE
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierającyh azbest z terenu Gminy Kunice
na lata 2013-2032"

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikProgram usuwania azbestu1401 kB