Gmina Kunice

Aktualności

Dobre praktyki BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Drukuj
 
Wypadki związane z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych stanowią znaczny problem.
Co roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy zgłaszają wypadki, do których dochodzi przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń to:
-reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach);
-narowistość i agresja zwierząt;
-niewłaściwy sposób obsługi;
-nieodpowiednie warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do wody i paszy oraz wybiegów);
-infrastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsady zwierząt (brak korytarzy paszowych, ogrodzeń, ciasnota);
-nieprawidłowe metody poskramiania;
-wady konstrukcyjne budynków (niezabezpieczone otwory zrzutowe, studzienki i kanały gnojowe).

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem
i stratą czasu. Należy pamiętać, że pomieszczenia inwentarskie powinny być: przestronne, czyste i dobrze oświetlone; z wydzielonymi stanowiskami i korytarzem paszowym; z bieżącą wodą oraz bezpieczną instalacją elektryczną. Pamiętajmy, że obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby dorosłe; zdrowe; sprawne fizycznie; znane zwierzętom i przyjaźnie do nich nastawione, Praca ze zwierzętami może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych, słabych fizycznie i niepełnosprawnych.
Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu nieszczęśliwych zdarzeń i tragedii ludzkich.

Materiały źródłowe:
-broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy