Gmina Kunice

Aktualności

Oferta działań LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Drukuj
 
Szanowni Państwo,
Prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to zespół wykwalifikowanych, posiadających doświadczenie w biznesie i sektorze ekonomii społecznej specjalistów. Doradcy, trenerzy i animatorzy go tworzący otrzymali akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako OWES Wysokiej Jakości.
W ostatnim czasie stworzyliśmy kilkanaście miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiostwach społecznych m.in. w Legnicy oraz w Osieku; a także utworzyliśmy nowe miejsca pracy w istniejących już spółdzielniach socjalnych w Polkowicach oraz w Chocianowie.
BEZPŁATNE wsparcie świadczyć będziemy do 31.05.2019 r.

Naszą ofertę kierujemy do:
- osób fizycznych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby wykluczone społecznie,
osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni itp.).
- organizacji pozarządowych,
- spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych,
- innych podmiotów ekonomii społecznej (np. WTZ, ZAZ, KIS, CIS),
- JST i jednostek organizacyjnych samorządu (w tym instytucji otoczenia rynku pracy
i pomocy społecznej),

Oferujemy następujące bezpłatne usługi:
- bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacje dla tworzonych lub istniejących przedsiębiorstw społecznych na stworzenie miejsca pracy: ok. 18 000 zł na jedno stanowisko pracy
- maksymalnie 12-miesięczne wsparcie pomostowe
- szkolenia zawodowe, umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji,
- doradztwo ogólne i specjalistyczne, dotyczące tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, prowadzenia działalności gospodarczej, klauzul społecznych itp., w tym: doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, osobowe, finansowe, marketingowe, biznesowe.
- szkolenia specjalistyczne, dotyczące tworzenia i prowadzenia działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, tworzenia biznesplanów, zawierania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, itp.
- integrację sektora ekonomii społecznej z administracją publiczną i biznesem,
- wizyty studyjne - będące szansą na poznanie najlepszych w Polsce praktyk rozwoju ekonomii społecznej i wymianę doświadczeń z ich twórcami,
- promocję działalności przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,

BEZPŁATNĄ pomocą obejmujemy osoby i podmioty z terenu powiatów: głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i miasta Legnica. Wszelkie szczegółowe informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1, lub pod
numerem tel. [76] 862 58 25, lub wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..