Gmina Kunice

Aktualności

19
Paź

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82

Drukuj
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-10-19 21:00:00 do 2017-10-20 10:00:00
Przebieg: W wielu miejscach na Nizinie Śląskiej oraz w kotlinach i dolinach górskich prognozuje się mgłę ograniczającą widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo: 85% (Silna mgła)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-10-19 13:58:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
17
Paź

Informacja na temat Gminnej Ewidencji Zabytków

Drukuj
Informujemy, że Gmina Kunice przystąpiła do opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 .

Zgodnie z obowiązującym prawem w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, o okazanie życzliwości i pomocy osobom, które będą prowadzić prace inwentaryzacyjne - dotyczy to przede wszystkim umożliwienia wejścia na teren posesji w celu wykonania dokumentacji fotograficznej budynków.
Osoby działające na nasze zlecenie, będą legitymować się upoważnieniem wystawionym przez Wójta Gminy Kunice.
Prace dokumentacyjne powinny zakończyć się do 30 listopada bieżącego roku .
13
Paź

Zakończono konsultacje

Drukuj


Wójt Gminy Kunice informuje, że zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZakończono konsultacje280 kB